Fred Beumer en Marly Nabben gaan hopelijk weer proberen een nieuwe Brochure Activiteiten 2023 te maken